Процесът по ликвидация на фирма отнема минимум 6 месеца

Процесът по ликвидация на фирма отнема минимум 6 месеца

Днешният текст е предназначен за онези собственици на бизнеси, които са решили да прибегнат до процедурата, свързана с ликвидация на фирма. Бързаме да отбележим, че трябва да се въоръжите с търпение – ако откриването на фирма отнема само 2-3 дни, то за процедурата по нейната ликвидация следва да предвидите минимум 6 месеца.

Знаем, че съзнанието ви е изпълнено с въпроси – именно поради тази причина решихме днешния текст да посветим на събирането на информация. Имайте предвид, обаче, че тя не следва да замести професионалната консултация със специалист по въпроса.

Ликвидация на фирма – какво трябва да предприемете?

Процесът по ликвидация на фирма стартира с еднолично решение за обявяване на нейното закриване, ако говорим за ЕООД, и постигнато съгласие от поне ¾ от представителите на дружественото събрание при ООД. Независимо дали говорим за ликвидация на действаща фирма, или на такава без осъществени дейности, времетраенето на процедурата не е по-малко от 6 месеца. Единственото облекчение във втория случай е вероятната липса на дължимости към кредитори или необходимост самата фирма да събере своите печалби за осъществени услуги.

Следващата стъпка цели уведомяване на седалището на НАП в населеното място, където е регистрирана и вписана самата фирма. Държавата проверява дали фирмата й дължи такси от какъвто и да е вид и при установяване на изправност и липса на задължения, издава документ, че е уведомена за намеренията на собствениците.

Процесът по ликвидация на фирма оттам продължава с назначаването на ликвидитор. Той може да е както някой от съдружниците, така и физическо трето лице. Следва да се обяви периодът на ликвидация с продължителност от минимум 6 месеца – това е времето, в което кредиторите биха могли да предяват своите изисквания. Важно е да уточним, че в периода на ликвидация на фирма бизнесът няма право да сключва нови сделки и търговски отношения, а само да доведе до край вече стартиралите такива.

Процедурата по ликвидация на фирма от гледна точка на служителите

Всяка процедура по ликвидация на фирма касае и прекратяването на трудовите договори с назначените към нея служители. Преди това да се осъществи, обаче, следва да се докаже пред НОИ, че фирмата не дължи заплати или осигуровки на своите служители. Едва след направена справка и върнат уведомителен документ, може да се пристъпи към прекратяване на трудовите взаимоотношения. Процедурата по ликвидация изисква е разделянето на имуществото и капитала между съдружниците на фирмата, ако говорим за ООД.

Последната стъпка от процеса по ликвидация на фирма касае заличаването на фирмата от Търговския регистър. Ако всички гореспоменати стъпки са изрядни и успешно приключени, то този финален етап от ликвидацията не би следвало да отнеме много дълго време. Съвсем скоро вашият бизнес ще бъде окончателно заличен и неговата дейност – преустановена.